Có thể bị phạt 1 tỷ đồng nếu có hành vi lấn chiếm đất

Từ năm 2020, bất cứ ai có hành vi lấn, chiếm đất có thể bị phạt tới 1 tỷ đồng. Cụ thể mức phạt cho hành vi lần chiếm các loại đất như sau:

Hành vi lấn chiếm đất đai có thể bị phạt 1 tỷ đồng

Theo đó, hình thức và mức phạt đối với trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn được quy định như sau:

– Nếu diện tích đất lấn, chiếm dưới 0,05ha thì phạt tiền từ 2-3 triệu đồng;
– Nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 0,05ha đến dưới 0,1ha thì phạt tiền từ 3-5 triệu đồng;
– Nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 0,1ha đến dưới 0,5ha thì phạt tiền từ 5-15 triệu đồng;
– Nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 0,5 đến dưới 1ha thì phạt tiền từ 15-30 triệu đồng;
– Nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 1ha trở lên thì phạt tiền từ 30-70 triệu đồng.

Trong trường hợp lấn, chiếm đất nông nghiệp là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn, mức phạt như sau:

  • Nếu diện tích đất lấn, chiếm dưới 0,02ha thì phạt tiền từ 3-5 triệu đồng;
  • Nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 0,02ha đến dưới 0,05ha thì phạt tiền từ 5-7 triệu đồng;
  • Nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 0,05ha đến dưới 0,1ha thì phạt tiền từ 7-15 triệu đồng;
  • Nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 0,ha đến dưới 1ha thì phạt tiền từ 15-40 triệu đồng;
  • Nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 0,5ha đến dưới 1ha thì phạt tiền từ 40-60 triệu đồng;
  • Nếu diện tích lấn, chiếm từ 1ha trở lên thì phạt tiền từ 60-150 triệu đồng.

Trong trường hợp lấn chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn, mức phạt như sau:

+ Nếu diện tích đất lấn, chiếm dưới 0,05ha thì phạt từ 3-5 triệu đồng;
+ Nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 0,05ha đến dưới 0,1ha thì phạt tiền từ 5-10 triệu đồng;
+ Nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 0,1ha đến dưới 0,5ha thì phạt tiền từ 10-30 triệu đồng;
+ Nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 0,5 đến dưới 1ha thì phạt tiền từ 30-50 triệu đồng;
+ Nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 1ha trở lên thì phạt tiền từ 50-120 triệu đồng.

Mức phạt đối với hành vi lấn, chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn là từ 10-500 triệu đồng.

Đối với hành vi lấn, chiếm đất nền giá rẻ tphcm chưa sử dụng, đất phi nông nghiệp, đất nông nghiệp tại khu vực đô thị, mức phạt sẽ bằng 2 lần mức phạt đối với loại đất tương ứng quy định nêu trên. Đối với tổ chức, mức phạt tối đa không quá 1 tỷ đồng và đối với cá nhân là không quá 500 triệu đồng.

Có thể bị phạt 1 tỷ đồng nếu có hành vi lấn chiếm đất
Đánh giá bài viết!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here