Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Cách tính thuê TNDN 2018

Doanh nghiệp của bạn chuẩn bị đến kỳ hạn đóng thuế thu nhập doanh nghiệp?

Bạn đang mơ hồ giữa các khoản thu nhập phải chịu thuế và được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp?

Đọc ngay bài viết này để hiểu thuế thu nhập doanh nghiệp là gì, mục đích và các khoản thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định.


Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuê thu nhập doanh nghiệp là gì
Thuê thu nhập doanh nghiệp là gì

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, thu trên kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp.

Đây được xem là loại thuế bổ sung, thuế thu trước hay thu gộp của thuế thu nhập cá nhân để tránh tình trạng thất thu và giảm bớt đầu mối thu.

Hiểu theo cách nôm na thuế thu nhập doanh nghiệp là một hình thức bồi hoàn những ưu đãi, lợi thế mà Nhà nước đã dành cho doanh nghiệp, như:

 • Cơ sở hạ tầng kỹ thuật.
 • Sự bảo vệ về mặt pháp lý.
 • Chính sách hỗ trợ phát triển của nhà nước về vốn, kỹ thuật, công nghệ.
 • Sự bảo hộ của nhà nước trong điều kiện cạnh tranh.

Việc kiểm soát và thu thuế thu nhập doanh nghiệp dễ dàng và thuận lợi, chặt chẽ hơn việc kiểm sóat thu thuế thu nhập cá nhân nên việc đánh thuế doanh nghiệp giúp giảm thiểu đầu mối quản lý thu thuế, hạn chế việc thất thu khi thu thuế thu nhập cá nhân.

Đối tượng nộp thuế TNDN là tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập. Căn cứ tính thuế TNDN là thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế (bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác ) và thuế suất thuế TNDN.


Các khoản thu nhập chịu thuế TNDN

Mục đích áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Tạo cho nhà nước khoản thu gắn với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp hay của toàn nền kinh tế.
 • Bao quát và điều tiết, kiểm soát được các khoản thu nhập đã, đang và sẽ phát sinh của cơ sở kinh doanh hoạt động trong nền kinh tế thị trường.
 • Thông qua ưu đãi về thuế suất, miễn thuế, giảm thuế, khuyến khích nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào Việt Nam.
 • Tạo sự công bằng giữa các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh.

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách tính thuê thu nhập doanh nghiệp
Cách tính thuê thu nhập doanh nghiệp

Thuế TNDN = Thu nhập tính thuế × Thuế suất thuế TNDN

Trong đó:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – ( Thu nhập được miễn thuế – Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định)

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác

Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo công thức tính trên, dễ dàng nhận thấy để tính được thuế thu nhập cho doanh nghiệp mình một cách chính xác nhất, bạn cần xác định rõ các khoản thu nhập của doanh nghiệp mình và xác định những khoản thu nào phải chịu thuế.

Dưới đây chúng tôi xin liệt kê ra một số khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:

 • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chứng khoán, bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư.
 • Thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản trong đó bao gồm thu nhập về bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ
 • Thu nhập từ cho thuê tài sản dưới mọi hình thức, chuyển nhượng và thanh lý tài sản
 • Thu nhập từ tiền gửi, lãi khi cho vay vốn, bao gồm cả lãi trả chậm, lãi trả góp, phí bảo lãnh tín dụng và các khoản phí khác trong hợp đồng vay vốn
 • Thu nhập từ hoạt động bán ngoại tệ
 • Thu nhập từ chênh lệch tỷ giá
 • Khoản nợ khó đòi đã xóa nay đòi được
 • Khoản nợ phải trả không xác định được chủ nợ
 • Thu nhập hoạt động sản xuất kinh doanh từ các năm trước bỏ sót phát hiện ra
 • Doanh nghiệp có khoản thu tiền phạt, tiền bồi thường do bên đối tác vi phạm hợp đồng hoặc được thưởng do cam kết và thực hiện tốt các điều khoản trong hợp đồng
 • Chênh lệch do đánh giá lại tài sản theo quy định của pháp luật về góp vốn, để điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 • Các khoản thu nhập từ các hoạt động góp vốn cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế trong nước được chia từ thu nhập trước khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Thu nhập về tiêu thụ phế liệu, phế phẩm sau khi đã trừ chi phí thu hồi và phí tiêu thụ
 • Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài
 • Một số khoản thu nhập phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh do nhà nước quy định.

Hy vọng những thông tin về khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp là gìnhững vấn đề liên quan đến thuế TNDN chúng tôi đưa ra ở trên đã giải quyết cho bạn những câu hỏi đặt ra ở phần đầu.

Hãy đón đọc những bài viết tiếp theo để biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nhé.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Cách tính thuê TNDN 2018
5 (100%) 4 bình chọn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here