Vốn lưu động là gì? Vai trò và cách tính vốn lưu động

Sự phát triển lớn mạnh của một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phụ thuộc rất nhiều vào việc huy động, sử dụng nguồn vốn lưu động của người lãnh đạo.

Vậy vốn lưu động là gì ? Vốn lưu động có vai trò như thế nào mà có sức ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp như vậy ? Cách tính vốn lưu động như thế nào?


Vốn lưu động là gì ?

Vốn lưu động là gì
Vốn lưu động là gì

Vốn lưu động là một cách gọi khác của tài sản lưu động, là thước đo tiền mặt và lượng tài sản lưu động hiện có của doanh nghiệp, phục vụ các nhu cầu hàng ngày. Vốn lưu động cùng với thiết bị máy móc của công ty được coi là một phần trong vốn hoạt động và được tính như tài sản trừ nợ ngắn hạn.

Trong đó bao gồm các khoản tiền và tương đương tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn, đầu tư tài chính ngắn hạn, hàng tồn kho và một số tài sản ngắn hạn khác được thể hiện trên bảng cân đối kế toán.

Khi đã hiểu rõ khái niệm vốn lưu động là gì, áp dụng vào thực tế vốn lưu động nằm trong một vòng tuần hoàn của một chu kì sản xuất, chúng được chuyển toàn bộ một lần giá trị vào giá trị sản phẩm, sau khi kết thúc quá trình sản xuất giá trị hàng hóa được thực hiện và vốn lưu động được thu hồi về.

Trong vòng tuần hoàn này vốn lưu động doanh nghiệp được đan xen ở nhiều giai đoạn khác nhau. Do đó trong sản xuất cần phải nắm bắt hình hình thật tốt để kịp thời khắc phục những ách tách không mong muốn, đảm bảo cho nguồn vốn lưu động được lưu chuyển liên tục, đồng đều.

Vốn lưu động được phân thành nhiều loại khác nhau, tùy thuộc vào hình thái biểu hiện của vốn, vai trò của vốn lưu động đối với quá trình sản xuất kinh doanh hoặc theo nguồn hình thành vốn.


Vai trò của vốn lưu động

vai trò vốn lưu động
vai trò vốn lưu động

Để tiến hành sản xuất, không tính đến các tài sản cố định như máy móc, cơ sở vật chất sẵn có thì bắt buộc phải có một nguồn vốn lưu động nhất định để mua sắm hàng hóa, nguyên liệu hay những vấn đề phát sinh trong quá trình kinh doanh sản xuất.

Trong cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính của các công ty tư nhân, vòng quay vốn lưu động càng được quay nhanh thì doanh nghiệp càng giảm được chi phí sử dụng, tiết kiệm vốn, tăng thu nhập.

Với một doanh nghiệp tự sản xuất, vai trò của vốn lưu động là gì? Trong suốt quá trình sản xuất và bán sản phẩm ra thị trường, vốn lưu động còn có quyết định lên giá thành của sản phẩm bởi khi toàn bộ vốn lưu động được dồn để phục vụ cho quá trình sản xuất thì sau khi kết thúc quá trình, hàng hóa bán ra phải được tính toán trên cơ sở bù đắp được giá thành sản phẩm cộng thêm một phần lợi nhuận

Ngoài ra vốn lưu động còn đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động thường xuyên liên tục. Là công cụ phản ánh đánh giá quá trình mua sắm, dự trữ, sản xuất, tiêu thụ của doanh nghiệp.

Một doanh nghiệp luôn luôn chủ động được vòng quay của vốn lưu động và có thể tự huy động lượng vốn nhất định để đầu tư ít nhất là đủ để dự trữ vật tư hàng ngày sẽ có cơ hội chớp được thời cơ kinh doanh và tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.


Cách tính vốn lưu động

cách tính vốn lưu động
cách tính vốn lưu động

Như đã nói ở trên vốn lưu động có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp nên chủ doanh nghiệp cần phải nắm chắc được cách tính vốn lưu động để tính toán sao cho hợp lý nhất. Công thức tính vốn lưu động là :

Vốn lưu động = Tài sản ngắn hạn – Nợ ngắn hạn

Trong đó :

Tài sản ngắn hạn là tài sản mà doanh nghiệp có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong thời gian một năm. Chúng bao gồm tiền mặt và các tài khoản ngắn hạn khác. Ví dụ: các khoản phải thu, chi phí trả trước và tồn kho.

Nợ ngắn hạn là những khoản cần thanh toán trong thời hạn một năm. Chúng bao gồm khoản phải trả, nợ dồn tích và các khoản vay ngắn hạn phải trả.

Chú ý : Trong trường hợp kết quả ra âm, nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn tức là vốn lưu động đang bị thâm hụt, là dấu hiệu báo động đỏ cho biết công ty đang có nguy cơ vỡ nợ.


Qua bài viết này chúng tôi hy vọng đã giúp bạn đã trang bị thêm nhiều thông tin bổ ích, giúp bạn có cái nhìn đa chiều trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Hãy đón đọc những chia sẻ trong các bài viết tiếp theo để có thêm nhiều thông tin lý thú, hữu ích hơn.

Vốn lưu động là gì? Vai trò và cách tính vốn lưu động
5 (100%) 1 bình chọn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here